Senior Practitioner

Uwch Ymarferydd

£26,539 - £30,311 y flwyddyn, 37 awr yr wythnos, ardal Bae'r Gorllewin / Abertawe
Swydd cyfnod penodol am 3 blynedd yn amodol ar gyllid parhaus

Mae'r swyddogaeth hon yn cael ei hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr.

Mae'n ofynnol bod gennych gymhwyster proffesiynol ym maes Addysgu, Gwaith Cymdeithasol neu Waith Ieuenctid a Chymuned, yn ogystal ā phrofiad o fod yn rheolwr llinell uniongyrchol i staff ac o weithio mewn sefyllfa sy'n canolbwyntio ar y gymuned/datblygu'r gymuned.

Mae Hyfforddiant LifeSkills® (LST) yn rhaglen sawl elfen gyffredinol sy'n mynd i'r afael ag ymddygiad cymryd risgiau. Mae ganddi sylfaen dystiolaeth gref yn UDA am fod yn effeithiol o ran lleihau lefelau camddefnyddio cyffuriau ac alcohol ymysg pobl ifanc a'u hatal rhag dechrau gwneud hynny.

Ariennir LifeSkills® gan y Gronfa Loteri Fawr drwy'r rhaglen Gwireddu Uchelgais, mewn partneriaeth ā Catch 22, Substance, Sefydliad Young a'r Uned Ymchwil Gymdeithasol.

Mae'n bosib y pennir rhestr aros o ymgeiswyr addas i lenwi swyddi tebyg a allai godi o fewn naw mis o'r broses ddethol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y botwm Ymgeisio.

Bydd archwiliad manwl PVG yn berthnasol i'r swydd hon.

Dyddiad cau: Hanner Dydd, Dydd Llun 3ydd Rhagfyr 2012.

Dyddiad y Cyfweliad: I'w gynnal ar 10fed Rhagfyr 2012.

Senior Practitioner

£26,539 - £30,311 pa, 37 hpw, Swansea / Western Bay area
Fixed-term 3-year post subject to continued funding

This role is funded by the Big Lottery Fund.

You must hold a professional qualification in Teaching, Social Work or Youth & Community Work and have experience of direct line management of staff and working in a community development/community based environment.

LifeSkills® Training (LST) is a universal multi-component programme that addresses risk-taking behaviour and has a strong evidence base in the US for its effectiveness at delaying onset and minimising the level of misuse of drugs and alcohol with teenagers.

LifeSkills® is funded by the Big Lottery Fund through the Realising Ambition programme in partnership with Catch 22, Substance, The Young Foundation and the Social Research Unit.

A waiting list of suitable candidates may be established to fill similar posts which may arise within nine months from selection.

For further information and to apply, please click on the Apply button.

This post is subject to an enhanced CRB check.

Closing date: Noon, 3rd December 2012.

Interview date: Scheduled for 10th December 2012.

Job Type : Contract/Interim

Location : Swansea

Salary : £26,539 - £30,311

Date Advertised : 28 Nov 2012


Sorry, this position is no longer available.

Don't miss out again. Sign up for Jobs-by-Email and get the latest jobs direct to your inbox.